Diabolo JSB Exact Beast

500 piezas por lata

Calibre 4.5mm

Peso 16.20 granos - 1.05 gramos

POR FAVOR ANTES DE ORDENAR CONFIRME EXISTENCIAS POR CORREO O WHATSAPP  

550.00 MXN